ก(ล)างเมือง : ศาลท้าวมหาพรหม (14 มิ.ย. 59)

 กำกับ:ถ่ายภาพ:วัชรพล ปักษี / สัมภาษณ์:ตัดต่อ:ธัญสก พันสิทธิวรกุล

พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาหลากหลายเหตุการณ์