ก(ล)างเมือง : สไบมอญ (24 พ.ค. 59)

 กำกับ:ถ่ายภาพ:พัศรวินทน์ กุลสมบูรณ์ /กำกับ:สัมภาษณ์:ตัดต่อ:ธัญสก พันสิทธิวรกุล

แฟชั่นชาวมอญ-รามัญ ที่นอกเหนือจากความสวยงามแล้วยังแฝงคติอันลึกซึ้งด้วย