ก(ล)างเมือง : ครั้งแรกที่ท่าน้ำนนท์ (27 ก.ย. 59)

 กำกับ:สัมภาษณ์:ถ่ายภาพ:ศุภกิจ ศรีตระกูล / ช่วยสัมภาษณ์:ตัดต่อ:ธัญสก พันสิทธิวรกุล

ครั้งแรกของที่นี่ที่จะมีการแข่งขันกีฬาเอ็กซ์ตรีม ซึ่งดูขัดแย้งกับพื้นที่ที่ปกติจะมีแต่งานท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย