ก(ล)างเมือง : ท่าน้ำนนท์ (2 ก.พ. 59)

 กำกับ:ถ่ายภาพ:พัศรวินทน์ กุลสมบูรณ์ /กำกับ:สัมภาษณ์:ตัดต่อ:ธัญสก พันสิทธิวรกุล

พื้นที่รอยต่อระหว่างชนบทกับกรุงเทพ ที่ในอดีตเคยคึกคัก แต่วันนี้ทำไมกลับซบเซา พวกเขาเป็นอยู่กันอย่างไร