ก(ล)างเมือง : ศูนย์ฝึกอาชีพ (6 ธ.ค. 59)

 กำกับ:ถ่ายภาพ:วัชรพล ปักษี / สัมภาษณ์:ตัดต่อ:ธัญสก พันสิทธิวรกุล

โครงการฝึกอาชีพที่ปัจจุบันอยู่ภายใต้กรุงเทพมหานคร เปิดมาตั้งแต่ปี2016 ทำไมพวกเขาจึงมาร่ำเรียนกันที่นี่