ก(ล)างเมือง : เมืองมายา (30 ส.ค. 59)

 กำกับ:สัมภาษณ์:ตัดต่อ:ธัญสก พันสิทธิวรกุล / ถ่ายภาพ:หฤษฎ์ ศรีขาว / ช่วยถ่ายภาพ:ศุภกิจ ศรีตระกูล

สถานที่ท่องเที่ยวซึ่งให้ความรู้และปรัชญาแนวคิด ผ่านประวัติศาสตร์อันยาวนานของโลกภาพยนตร์