ก(ล)างเมือง : โรงเรียนพระดาบส (13 ธ.ค. 59)

 กำกับ:ถ่ายภาพ:พัศรวินทน์ กุลสมบูรณ์ /กำกับ:สัมภาษณ์:ตัดต่อ:ธัญสก พันสิทธิวรกุล

โรงเรียนฝึกอาชีพในพระราชดำริ ซึ่งเปิดสอนครั้งแรกในปีพ.ศ.2519 เพียงสาขาเดียวคือ วิทยุสื่อสาร ก่อนจะเปิดอีกหลายสาขาจนถึงปัจจุบัน