ก(ล)างเมือง : กู้ชีพ กู้ภัย (1 ส.ค 60)

 กำกับ:ถ่ายภาพ:วัชรพล ปักษี /กำกับ:สัมภาษณ์:ตัดต่อ:ธัญสก พันสิทธิวรกุล

อะไรทำให้ผู้คนมากมายแห่กันมาเป็นอาสากู้ชีพกู้ภัย แต่บ้างก็ว่าพวกเขาก่อความเดือดร้อน บ้างก็ว่าพวกเขาซุกผลประโยชน์