ก(ล)างเมือง : สัมพันธ์ ไทย – จีน (11 ก.ค. 60)

 กำกับ:ถ่ายภาพ:พัศรวินทน์ กุลสมบูรณ์ /กำกับ:สัมภาษณ์:ตัดต่อ:ธัญสก พันสิทธิวรกุล

ไทยจีน มีสัมพันธ์กันมาช้านาน อะไรทำให้จีนยังคงผงาดบนเวทีโลก และมีผลกระทบต่ออนาคตของไทยหรือไม่ อย่างไร ผ่านมุมมองของ วาสนา วงศ์สุรวัฒน์