ก(ล)างเมือง : ภัณฑารักษ์ (14 มี.ค. 60)

 กำกับ:สัมภาษณ์:ตัดต่อ:ธัญสก พันสิทธิวรกุล / ถ่ายภาพ:หฤษฎ์ ศรีขาว / ช่วยถ่ายภาพ:ศุภกิจ ศรีตระกูล

ภัณฑารักษ์ทางศิลปะคืออะไร ผ่านมุมมองของกฤติยา กาวีวงศ์ รวมถึงความหมายของศิลปะสมัยใหม่ในไทย