ก(ล)างเมือง : รถโรงหนัง (24 ม.ค. 60) ThaiPBS

 กำกับ:สัมภาษณ์:ถ่ายภาพ:พัศรวินทน์ กุลสมบูรณ์ / ตัดต่อ:ธัญสก พันสิทธิวรกุล

"รถโรงหนังเฉลิมทัศน์" โดยหอภาพยนตร์ ถูกบันทึกว่าเป็นรถโรงหนังเคลื่อนที่คันแรกและคันเดียวของเอเชีย