ก(ล)างเมือง : ลูกทุ่งวัยเรียน (22 ส.ค. 60)

 กำกับ:สัมภาษณ์:ถ่ายภาพ:ศุภกิจ ศรีตระกูล /ช่วยสัมภาษณ์:ตัดต่อ:ธัญสก พันสิทธิวรกุล

กลุ่มนักเรียนนักศึกษารวมตัวกันเพื่อรับงานร้องและเต้นตามเวทีลูกทุ่ง