ก(ล)างเมือง : ติ่งเกาหลี (13 มิ.ย. 60)

 กำกับ:ถ่ายภาพ:พัศรวินทน์ กุลสมบูรณ์ /กำกับ:สัมภาษณ์:ตัดต่อ:ธัญสก พันสิทธิวรกุล /ช่วยถ่ายภาพ:วัชรพล ปักษี

แม้ว่าการเป็น "ติ่งเกาหลี" จะถูกมองในแง่ลบเสมอ แต่ทำไมพวกเขาจึงยังคงยอมทนคำครหาต่างๆ และK-pop อาจมีมุมลึกกว่าที่คุณเคยรู้