ก(ล)างเมือง : สักลาย (16 พ.ค. 60)

 กำกับ:ถ่ายภาพ:พัศรวินทน์ กุลสมบูรณ์ /กำกับ:สัมภาษณ์:ตัดต่อ:ธัญสก พันสิทธิวรกุล

ไม่ว่าจะสักสวยงามหรือสักมีคาถาอาคม พวกเขาสักกันทำไม? เผื่อว่าคุณอาจอยากจะลองดู...สักลาย